O dźwięku słów kilka…

W klasie 3 odbyła się niecodzienna lekcja związana z dźwiękiem i komunikacją. Dzieci poznały podstawowe zasady przesyłu dźwięku, zrozumiały falowe właściwości dźwięku i eksperymentalnie badały jego naturę. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych doświadczeniach i zabawach ruchowych, co pozwoliło im lepiej zrozumieć zjawiska fal dźwiękowych.

W trakcie lekcji każdy uczeń miał okazję poczuć się jak inżynier, budując swój własny prosty telefon z użyciem kubków i kawałka sznurka. Zdobycie tej praktycznej umiejętności pozwoliło dzieciom zobaczyć, jak ludzie wykorzystują dźwięki do komunikacji na duże odległości, a także jak ewoluowały środki komunikacji, w tym telefony.

Podczas zajęć uczniowie zainteresowali się nie tylko tradycyjnymi telefonami, ale także porównywali starsze modele z nowoczesnymi, zdając sobie sprawę, że dzisiejsze urządzenia służą nie tylko do rozmów, ale również do wykonywania różnorodnych czynności, takich jak korzystanie z internetu. Ponadto, połączenie telefonu ze szkolną drukarką 3D otworzyło nowe możliwości, pozwalając na wykorzystanie telefonu do celów, takich jak drukowanie przedmiotów, co zainspirowało uczniów do myślenia o technologii w szerszym kontekście. Na zakończenie lekcji dzieci wykonały kilka prostych wydruków 3D wykorzystując drukarkę z #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij