Tydzień Zdrowia

Kolejne dni poświęcony naszemu zdrowiu były bardzo interesujące i „smaczne”. Mieliśmy spotkanie z panią pielęgniarką, która opowiedziała nam o zagrożeniach, jakie mogą nas spotkać, gdy będziemy się nieprawidłowo odżywiać. Dowiedzieliśmy się o bulimii, anoreksji i jak do nich nie doprowadzić. Każda klasa zrobiła zdrową potrawę. Były pyszne sałatki owocowe i kanapkowe arcydzieła.

Każdy uczeń mógł się zważyć, zmierzyć swój wzrost, a potem obliczyć BMI korzystając ze specjalnego kalkulatora. Kalkulator BMI (z ang. body mass index, czyli wskaźnik masy ciała) to proste i dokładne narzędzie służące do samodzielnego obliczania wskaźnika masy ciała. Z kalkulatora BMI korzystają dietetycy, oceniając stopień nadwagi lub otyłości, by dopasować odpowiedni plan żywieniowy dla pacjenta, oraz lekarze m.in. do oceny ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych związanych z otyłością, jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2. Niektóre z leków stosowanych w leczeniu otyłości włączane są na podstawie pomiaru BMI.

Ewa Wojciechowska Anna Kozłowska

Tydzień Zdrowia

Cyklicznie w naszej szkole organizujemy ”Tydzień zdrowia” . W tym roku rozpoczęliśmy od warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, na które zaprosiliśmy strażaków Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gołdapi. Strażacy przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci. Po zakończeniu pokazu wszyscy chętni mogli praktycznie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Ponadto w ramach warsztatów strażacy mówili o ryzyku, jakie niesie ze sobą wypalanie trwa. Dzieci naszej szkoły wiedzą, że ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Ryzyko jest ogromne. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Następnie dzieci wraz z opiekunami udały się na boisko szkolne. Z dużym zainteresowaniem oglądały węże, prądownice i inne elementy wyposażenia wozu strażackiego. Największy zachwyt wywołały syreny. Mamy wielka nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane z takim samym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci są bezcenne i mogą okazać się potrzebne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w pamięci naszej społeczności szkolnej. Z całego serca dziękujemy strażakom za cenne i atrakcyjne zajęcia.

Ewa Wojciechowska i Justyna Przekop

#trzymaj formę

22 marca – Dzień Wody

W naszej szkole również zajęliśmy się tym zagadnieniem. Tego dnia zapoznaliśmy się z filmem edukacyjnym oraz rozwiazywalismy krzyżówki i rebusy związane z tym tematem. Dużo rozmawialiśmy i tworzyliśmy symulacje ” Co będzie, gdy zabraknie wody”.

Anna Kozłowska, Ewa Wojciechowska

Warsztaty profilaktyczne „Cukierki”

Nasi najmłodsi uczniowie w dniu dzisiejszym uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji ,,Atelier” w ramach kontynuacji programu profilaktycznego: ,, Żyj zdrowo ,to nic trudnego! „- II edycja. Zajęcia odbyły się w oparciu o bajkę profilaktyczną pt. ,,Cukierki” Agnieszki Grzelak.

Celem spotkania było: przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych; rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach ,które mogą wydarzyć się na terenie szkoły. Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące oraz różnorodne zabawy, w których wszyscy uczestniczyli z ogromnym zaangażowaniem.

Warsztaty sfinansowane zostały przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2024.

Halowe Mistrzostwa Powiatu Gołdapskiego LA szkół podstawowych rocznik 2011-2013

Dnia 29.02.2024 r. uczniowie klas IV-VI: Adam Jankowski, Wojciech Radzewicz, Amelia Bordzio, Gabriela Bitowska, Julia Kotowska, Agata Sadło, Marcel korytkowski, Hubert Bludnik, Krystian Paulakowski reprezentowali naszą szkołę w Halowych Mistrzostwach Powiatu Gołdapskiego w LA Szkół Podstawowych rocznik 2011-2013. Uczniowie rywalizowowali ze sobą w następujących konkurencjach: bieg płaski 25m, rzut piłka lekarska, skok w dal, bieg na 2 okrążenia, bieg na 3 okrążenia oraz sztafeta 4×1 okrążenie. Na zakończenie wybraliśmy się przepyszna pizze do Restauracji Inny Klimat, graliśmy w bilarda. Dziękujemy bardzo za współpracę i transport dzieci na zawody oraz odwóz do miejsca zamieszkania naszym wspaniały rodzicom: ELżbieta Korytkowska, Emilia Jankowska, Justyna Bludnik, Dominika Warakomska i Przemysław Bordzio.

O dźwięku słów kilka…

W klasie 3 odbyła się niecodzienna lekcja związana z dźwiękiem i komunikacją. Dzieci poznały podstawowe zasady przesyłu dźwięku, zrozumiały falowe właściwości dźwięku i eksperymentalnie badały jego naturę. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych doświadczeniach i zabawach ruchowych, co pozwoliło im lepiej zrozumieć zjawiska fal dźwiękowych.

W trakcie lekcji każdy uczeń miał okazję poczuć się jak inżynier, budując swój własny prosty telefon z użyciem kubków i kawałka sznurka. Zdobycie tej praktycznej umiejętności pozwoliło dzieciom zobaczyć, jak ludzie wykorzystują dźwięki do komunikacji na duże odległości, a także jak ewoluowały środki komunikacji, w tym telefony.

Podczas zajęć uczniowie zainteresowali się nie tylko tradycyjnymi telefonami, ale także porównywali starsze modele z nowoczesnymi, zdając sobie sprawę, że dzisiejsze urządzenia służą nie tylko do rozmów, ale również do wykonywania różnorodnych czynności, takich jak korzystanie z internetu. Ponadto, połączenie telefonu ze szkolną drukarką 3D otworzyło nowe możliwości, pozwalając na wykorzystanie telefonu do celów, takich jak drukowanie przedmiotów, co zainspirowało uczniów do myślenia o technologii w szerszym kontekście. Na zakończenie lekcji dzieci wykonały kilka prostych wydruków 3D wykorzystując drukarkę z #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Walentynki

W dniu Walentynek w naszej szkole rozkwitała magia miłości i przyjaźni. Poczta walentynkowa stała się sercem wydarzeń, zdobywając ogromną popularność wśród uczniów. Młodsze dzieci, pełne entuzjazmu, wzięły udział w uroczym pieczeniu gofrów i serduszkowych tostów. Atmosfera była wyjątkowa, nasycona radością i entuzjazmem. To święto było doskonałą okazją do budowania więzi między uczniami oraz celebrowania przyjaźni w serdecznej atmosferze szkolnej społeczności.

Sylwia Punkowska

Podróże małe i duże

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego klasa 5 wzięła udział w fascynującym międzynarodowym projekcie edukacyjnym pod nazwą „Podróże małe i duże”. Głównym celem tej innowacyjnej inicjatywy było skierowanie uwagi uczniów na poznanie Wielkiej Brytanii – największego wyspiarskiego kraju w Europie. Podczas projektu uczniowie zgłębili nie tylko geograficzne aspekty kraju, ale także wnikliwie poznali obyczaje i zwyczaje jego mieszkańców. Dzięki lekturze książki „Mazurscy w podróży. Kamień przeznaczenia” autorstwa Agnieszki Stelmaszyk, uczniowie odkryli fascynujące aspekty kultury brytyjskiej.

Celem projektu było nie tylko przekazanie wiedzy o Wielkiej Brytanii, lecz także zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, rozwijanie ciekawości poznawczej oraz kreatywnego myślenia. W ramach innowacyjnej metodyki nauczania, uczniowie zdobywali umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Projekt skupił uwagę na otwartości na inna kulturę, co stanowiło istotny element edukacji międzykulturowej. Wnioski płynące z tej innowacji pedagogicznej wskazują na pozytywny wpływ takich przedsięwzięć na rozwój uczniów oraz ich zainteresowanie światem i różnorodnością kulturową.

Sylwia Punkowska

,,Kreatywna Matematyka”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 w klasie III rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka” ‼️ Realizując projekt, podejmujemy szereg działań rozbudzających kreatywność, rozwijając kluczowe kompetencje matematyczne i odkrywając matematykę z zupełnie innej strony.

Podczas realizacji projektu szukaliśmy matematyki w przyrodzie, wokół nas, odkrywaliśmy geometrię która ukryła się w zabawie oraz bawiliśmy się matematycznymi układankami.

Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Już nie możemy doczekać się kolejnych matematycznych wyzwań i odkryć.‍♂️ @Kreatywna Matematyka

Emilia Górska

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij