78 Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, jak co roku, włączyła się 19 kwietnia w obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim. Zajęcia online w klasach IV-VIII miały dwojaką formę. Spotkaliśmy się w wirtualnej auli, aby wspólnie uczcić pamięć o bojownikach i przypomnieć tragizm ich położenia. Uczniowie poznali historię książeczki ofiarnie narysowanej przez Bedricha Fritta z myślą o swoim dorastającym w getcie synku. Dowiedzieli się, kim jest Batszewa Dagan – poznali koleje jej życia i wysłuchali kilku wierszy, a także zobaczyli film jej współautorstwa „Czika, piesek w getcie”. Zobaczyli zdjęcia przedstawiające Yad Vashem i wysłuchali relacji i wrażeń uczestniczki seminarium w tym instytucie. Wspólnie obejrzeliśmy film przygotowany przez muzeum POLIN pt.”Będę pisać”. Na podstawie tego filmu odbyła się dalsza część zajęć – praca grup w formie warsztatowej. Naszym zajęciom przyświecały dwa cele: przekazać młodemu pokoleniu obowiązek pamiętania o powstańcach z getta oraz kształtowanie postaw, które ustrzegą świat przed okrucieństwem. Nie zapomnieliśmy o podkreśleniu roli muzeum POLIN w tej wychowawczej roli oraz o postaci Marka Edelmana, którego tradycję składania żonkili w geście pamięci, kultywujemy.
Po zajęciach pani dyrektor oraz trzy uczennice udały się na cmentarz żydowski, aby symbolicznie postawić kwiatki przy macewach pochowanych tam osób, następnie w centrum miasta oraz w urzędzie miejskim wręczały żonkile.

W 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim uczniowie klas 1,2,3 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Odkrywamy tajemnicę Tomka”. Poznali autentyczną historię syna żydowskiego artysty i rysownika Bedricha Fritta, który jako niemowlę, trafił do getta w Therezienstadt. Bedrich Fritta będąc zesłany z rodziną do getta, tworzył obrazkową książkę , ukazującą codzienność swojego małego synka. Dzięki temu historia tej rodziny przetrwała do dziś, a Tommy jest żywym świadectwem Holokaustu. Następnie uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu „Chika, the Dog in the Ghetto”, który powstał na podstawie książki Batszewy Dagan. Opowieść prezentująca życie Żydów w gettcie, pozwoliła na zapoznanie dzieci w sposób dla nich przystępny, z pojęciami związanymi z Zagładą. Natomiast budująca relacja chłopca z psem, która miała szczęśliwe zakończenie, wniosła do zajęć spokój, ukojenie i radość.
Ponadto uczniowie zastanawiali się nad tym, jak dbać o pamięć? Chętnie opowiadali o swoich historiach rodzinnych, dzielili się swoimi przeżyciami i wskazywali na źródła wiedzy o tych zdarzeniach. Okazało się, że pomimo młodego wieku, mają już własne doświadczenia, a niektóre historie rodzinne usłyszeli od swoich dziadków i rodziców. Dzięki materiałom przygotowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, uczniowie uczestniczyli w słuchowisku „Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej. Rozmowa na zajęciach skupiała się wokół wartości : odwaga, przyjaźń, pamięć, opieka, spokojne życie, empatia i otwartość. Głos najstarszego pokolenia-Babki, jednej z głównych bohaterek opowiadania: „Nie narzekaj na nudę. Nie warto kusić losu, bo czasem najbardziej niezwykłym skarbem jest zwyczajne, spokojne życie”, pozostawiły dzieci w zadumie nad dzisiejszym światem. Na zakończenie dzisiejszego dnia oraz dla uczczenia zbiorowej pamięci o Bohaterach Getta Warszawskiego, uczniowie wykonali żółte żonkile.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij