Nowe Obostrzenia

Szanowni Państwo
Zgodnie na najnowszymi obostrzeniami ogłoszonymi przez ministra zdrowia od poniedziałku 29.03.2021 do 09.04.2021 zawieszamy stacjonarną działalność oddziału przedszkolnego.
W dniu jutrzejszym tj. piątek wychowawczyni przekaże dzieciom książki oraz przybory szkolne, dzieci będą miały zajęcia zdalne poprzez Teams.
Jednocześnie odwołuję konsultacje poniedziałkowe z dnia 29.03 dla klasy 8, wtedy odbędą się normalne zajęcia. Pozostałe klasy maja zajęcia zdalne bez zmian.
Przerwa świąteczna kiedy nie będą odbywały się zajęcia zdalne trwa od 01 kwietnia do 06 kwietnia, od srody 07 kwietnia rozpoczynają się już lekcje zdalne.
Bardzo proszę wszystkich o przestrzeganie reżimu sanitarnego, wspólnie i odpowiedzialnie miejmy wpływ na zakończenie tej strasznej pandemii.
Serdecznie pozdrawiam
Dyrektor
Monika Wojtala Taudul

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij