Tydzień Zdrowia

Cyklicznie w naszej szkole organizujemy ”Tydzień zdrowia” . W tym roku rozpoczęliśmy od warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, na które zaprosiliśmy strażaków Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gołdapi. Strażacy przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci. Po zakończeniu pokazu wszyscy chętni mogli praktycznie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Ponadto w ramach warsztatów strażacy mówili o ryzyku, jakie niesie ze sobą wypalanie trwa. Dzieci naszej szkoły wiedzą, że ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Ryzyko jest ogromne. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Następnie dzieci wraz z opiekunami udały się na boisko szkolne. Z dużym zainteresowaniem oglądały węże, prądownice i inne elementy wyposażenia wozu strażackiego. Największy zachwyt wywołały syreny. Mamy wielka nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane z takim samym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci są bezcenne i mogą okazać się potrzebne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Wrażenia jakie dostarczyli nam strażacy na długo pozostaną w pamięci naszej społeczności szkolnej. Z całego serca dziękujemy strażakom za cenne i atrakcyjne zajęcia.

Ewa Wojciechowska i Justyna Przekop

#trzymaj formę

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij