Halowe Mistrzostwa Powiatu Gołdapskiego LA szkół podstawowych rocznik 2011-2013

Dnia 29.02.2024 r. uczniowie klas IV-VI: Adam Jankowski, Wojciech Radzewicz, Amelia Bordzio, Gabriela Bitowska, Julia Kotowska, Agata Sadło, Marcel korytkowski, Hubert Bludnik, Krystian Paulakowski reprezentowali naszą szkołę w Halowych Mistrzostwach Powiatu Gołdapskiego w LA Szkół Podstawowych rocznik 2011-2013. Uczniowie rywalizowowali ze sobą w następujących konkurencjach: bieg płaski 25m, rzut piłka lekarska, skok w dal, bieg na 2 okrążenia, bieg na 3 okrążenia oraz sztafeta 4×1 okrążenie. Na zakończenie wybraliśmy się przepyszna pizze do Restauracji Inny Klimat, graliśmy w bilarda. Dziękujemy bardzo za współpracę i transport dzieci na zawody oraz odwóz do miejsca zamieszkania naszym wspaniały rodzicom: ELżbieta Korytkowska, Emilia Jankowska, Justyna Bludnik, Dominika Warakomska i Przemysław Bordzio.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij