Tydzień Zdrowia

Kolejne dni poświęcony naszemu zdrowiu były bardzo interesujące i „smaczne”. Mieliśmy spotkanie z panią pielęgniarką, która opowiedziała nam o zagrożeniach, jakie mogą nas spotkać, gdy będziemy się nieprawidłowo odżywiać. Dowiedzieliśmy się o bulimii, anoreksji i jak do nich nie doprowadzić. Każda klasa zrobiła zdrową potrawę. Były pyszne sałatki owocowe i kanapkowe arcydzieła.

Każdy uczeń mógł się zważyć, zmierzyć swój wzrost, a potem obliczyć BMI korzystając ze specjalnego kalkulatora. Kalkulator BMI (z ang. body mass index, czyli wskaźnik masy ciała) to proste i dokładne narzędzie służące do samodzielnego obliczania wskaźnika masy ciała. Z kalkulatora BMI korzystają dietetycy, oceniając stopień nadwagi lub otyłości, by dopasować odpowiedni plan żywieniowy dla pacjenta, oraz lekarze m.in. do oceny ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych związanych z otyłością, jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2. Niektóre z leków stosowanych w leczeniu otyłości włączane są na podstawie pomiaru BMI.

Ewa Wojciechowska Anna Kozłowska

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij