Europejski Dzień Sportu

 

Wspólnie z kilkunastoma tysiącami szkół z całego świata świętowaliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD). To wspaniała inicjatywa, która zachęca do wspólnej zabawy i promocji aktywności fizycznej. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy już w minionym tygodniu natomiast dzisiejszego dnia w naszej szkole obowiązywał wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI (Active Lessons Plan), który przygotowała @FundacjaV4Sport w partnerstwie z @AkademiaKrokietaiLamy. Sami zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy!

Sprawdzian przed Crossem – I rzut Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych

 

W zawodach sportowych „Sprawdzian przed Crossem” zorganizowanych dnia 23.09.2023 r. przez OSIR Gołdap nasza szkole reprezentowali: Hanna Korytkowska, Marcel Korytkowski i Wojciech Radzewicz. Na podium stanęła nasza najmłodsza zawodniczka -Hania, zajmując – drugie miejsce. Gratulujemy i zachęcamy pozostałych naszych uczniów do udziału w kolejnych zawodach sportowych. 30.09. 2023 r. również w Lesie Kumiecie odbędzie się XXXI Cross Gołdapski. Dołączamy program minutowy i gorąco zapraszamy rodziców i dzieci. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy, przepiękny medal.

Żyj zdrowo! To nic trudnego!

 

Od września w naszej szkole realizujemy projekt profilaktyczny „ Żyj zdrowo! To nic trudnego” i dzięki pozyskanym funduszom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nasi uczniowie mieli możliwość spotkać się z Panią Agnieszka Zarzycka, która mówiła o tym jak uszczęśliwić mózg i o jego neuropatyczności. Natomiast na spotkaniu z nauczycielami i rodzicami o wychowaniu z perspektywy mózgu.

Laboratoria Przyszłości- szkolna drukarka 3D

Nasz pomysł na ostatnie dni przed wakacjami z #LaboratoriaPrzyszlosci. Zestaw zaprojektowany w Tinkercad, wydrukowany na Zortrax m200plus. Modele będą szczególnie przydatne na zajęciach z matematyki oraz w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Z poszczególnych części można ułożyć pełne koła, co ułatwi zrozumienie ułamków i pomoże zobrazować zagadnienie podczas omawiania.

Podsumowanie Gołdapskiej Ligi Biegów Przełajowych

W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w Goldapskiej Lidze Biegów Przełajowych na trasach biegowych w Lesie Kumiecie zorganizowanych przez OSIR Goldap. Nasza Szkola zajęła VI miejsce. Bardzo dziękujemy naszych rodzicom i dzieciom, które systematycznie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich czterech rzutach: w biegu na 100 m rocznik 2018 i ml. III miejsce Hania Korytkowska, w biegu chłopców II miejsce Lucjan Milewski, w biegu rocznik 2017-2016 II miejsce Liliana Milewska. Pozostali aktywni uczniowie to: Sebastian Milewski, Marcel Korytkowski, Amelia Bordzio, Wiktoria Bordzio. Bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów. A osoby wyróżnione zapraszamy na uroczyste podsumowanie i odbiór nagród.

XVI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”

W roku szkolnym 2022/23 przystąpiliśmy do XVI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”. Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Dzięki naszej owocnej współpracy z PSSE w Goldapi zrealizowaliśmy wiele cennych zajęć. Odbyło się w szkole spotkaniem z dietetykiem, uczestniczyliśmy w turniej sportowym. Przeprowadziliśmy szereg działań w Tygodniu Zdrowia. Mamy nadzieje, ze nasze działania przyniosą spodziewane efekty.

Urząd Miejski w Gołdapi

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi

goldap.org.pl

TerazGoldap.pl

goldap.info

#trzymajformę

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij