Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień
Wody w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
Uszanujmy to, ze mamy do niej stały dostęp.

Nauka hybrydowa

Szanowni Państwo od poniedziałku 15 marca do nauki hybrydowej w reżimie sanitarnym wracają klasy 1-3 naszej szkoły. Po ukazaniu się rozporządzenia niezwłocznie powiadomię Państwa o zasadach obowiązujących w naszej szkole. Serdecznie pozdrawiam.

Powrót do szkoły

Szanowni Rodzice,
Od poniedziałku 18 stycznia w rygorze sanitarnym do nauki wracają klasy 1,2,3 oraz na konsultacje klasa 8. Dla wszystkich dojeżdżających dzieci zamówione już zostały bilety na autokar, które dzieci otrzymają we wtorek, w poniedziałek dzieci jadą bez biletów. Oddział przedszkolny niezmiennie kontynuuje zajęcia, a dzieci dojeżdżające również otrzymają bilety we wtorek.
Serdecznie pozdrawiam
M. Wojtala Taudul