Nowe Obostrzenia

Szanowni Państwo
Zgodnie na najnowszymi obostrzeniami ogłoszonymi przez ministra zdrowia od poniedziałku 29.03.2021 do 09.04.2021 zawieszamy stacjonarną działalność oddziału przedszkolnego.
W dniu jutrzejszym tj. piątek wychowawczyni przekaże dzieciom książki oraz przybory szkolne, dzieci będą miały zajęcia zdalne poprzez Teams.
Jednocześnie odwołuję konsultacje poniedziałkowe z dnia 29.03 dla klasy 8, wtedy odbędą się normalne zajęcia. Pozostałe klasy maja zajęcia zdalne bez zmian.
Przerwa świąteczna kiedy nie będą odbywały się zajęcia zdalne trwa od 01 kwietnia do 06 kwietnia, od srody 07 kwietnia rozpoczynają się już lekcje zdalne.
Bardzo proszę wszystkich o przestrzeganie reżimu sanitarnego, wspólnie i odpowiedzialnie miejmy wpływ na zakończenie tej strasznej pandemii.
Serdecznie pozdrawiam
Dyrektor
Monika Wojtala Taudul

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień
Wody w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
Uszanujmy to, ze mamy do niej stały dostęp.

Nauka hybrydowa

Szanowni Państwo od poniedziałku 15 marca do nauki hybrydowej w reżimie sanitarnym wracają klasy 1-3 naszej szkoły. Po ukazaniu się rozporządzenia niezwłocznie powiadomię Państwa o zasadach obowiązujących w naszej szkole. Serdecznie pozdrawiam.

Powrót do szkoły

Szanowni Rodzice,
Od poniedziałku 18 stycznia w rygorze sanitarnym do nauki wracają klasy 1,2,3 oraz na konsultacje klasa 8. Dla wszystkich dojeżdżających dzieci zamówione już zostały bilety na autokar, które dzieci otrzymają we wtorek, w poniedziałek dzieci jadą bez biletów. Oddział przedszkolny niezmiennie kontynuuje zajęcia, a dzieci dojeżdżające również otrzymają bilety we wtorek.
Serdecznie pozdrawiam
M. Wojtala Taudul