Wycieczka do Olsztyna

W dniach 07-09.12.2023r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli pojechali do Olsztyna.

Swój pobyt w mieście wojewódzkim rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Przyrody. Mieliśmy możliwość przyjrzeć się zwierzętom żyjącym na Warmii i Mazurach. Następna atrakcją było zwiedzanie olsztynskiego zamku, gdzie kiedyś mieszkał Mikołaj Kopernik.

Ogromną niespodzianka była wizyta w Escape Room. W różnych pokojach czekały na nas zagadki do rozwikłania. Poradziliśmy sobie z nimi świetnie. Reszta dnia upłynęła nam na sportowo. Kolejnym punktem programu był seans filmowy „Życzenie” w kinie Helios. Zajęcia sportowe mieliśmy w Parku Jump. W drodze powrotnej do hotelu odwiedziliśmy Dom Gazety Olsztyńskiej. Wieczorem korzystaliśmy z atrakcji, jakimi dysponował Hotel Manor w Olsztynie. Graliśmy w bilard, kręgle,tenisa stołowego oraz bawiliśmy się w bajkololandii. To były dni pełne atrakcji i wrażeń….

W miejscach, które odwiedziliśmy pozostawiliśmy po sobie dobre wrażenie. Trzykrotne pochwały dotarły do nas od: pań z muzeum, zamku i hotelu.

Anna Kozłowska,

Ewa Wojciechowska
 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Skip to content

Klauzula informacyjna zgodna z RODO więcej informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że: 1. Administratorem danych osobowych jest: mgr Monika Wojtala -Taudul dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap. 2. Inspektorem ochrony danych jest Joanna Knych kontakt: na adres email: sppogorzel.inspektor @onet.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej: 5. Ponadto informuję, że: • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Zamknij